EFOP-1.3.5-16-2016-00487

PROJEKT ADATOK

Kedvezményezett: Tiszta Forrás Egyesület

Projektcím: ÖsszeKÖT – Összefogás a közösségépítés, önkéntesség és tudás megosztás érdekében

Projektszám: EFOP-1.3.5-16-2016-00487

Projekt időtartama: 2017. 03. 01. – 2021. 02.28.

Elnyert támogatás: 25 000 000 Ft

 

CÉL

A zalai igényekre, lehetőségekre reflektálva, általunk ismert már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, programjainak támogatása és bővítése, valamint új kisközösségek létrehozása. Tervezett önkéntes programjaink megvalósításával célunk az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás, a civil társadalom megerősítése.

FŐ CÉLCSOPORTJAINK a fiatalok és a fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok és közösségeik.

A különböző helyszíneken, főként Zalaegerszegen és Keszthelyen, egyetemekkel, valamint civil szervezetek, családos és egyházi közösségek együttműködésével tervezzük a projektesemények megvalósítását.

 

PROGRAMOK

  • Több, időseket összefogó helyi közösséget szólítottunk meg, amelyek rendszeres találkozásaikon közösségük fejlesztését, az önkéntesség keretei között az idősek tevékeny életmódjának elősegítését tűzték ki célul. „Az idős ember, családi és társadalmi erőforrás, közösségformáló erő,…tudatos gazdasági, kulturális és esetenként szociális tényező.”

 

  • Támogatjuk kortárs és ifjúsági klubok indítását, amelyek új közösségként fogják össze a fiatalokat. Együttműködünk közép- és felsőoktatási intézményekkel, az Új Nemzedék Közösségi Térrel. Célunk a fiatalok személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, amely képessé teszi őket az ítéletalkotásra és a negatív jelenségek elutasítására, az idős generáció elfogadására, a generációk közti együttműködésre.

 

  • Önkéntes akciókat szervezünk: Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeire, az önkéntesség népszerűsítésére hívjuk fel a figyelmet. Önkéntes akcióinkkal minden korosztályt megszólítunk, jó gyakorlatok bemutatásával együttműködünk civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel.

 

  • A megyében több helyszínen részt veszünk nyilvánosságot megszólító, nagy létszámú önkéntest mozgósító rendezvényeken, amelyekkel célunk a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, a célcsoport érzékenyítése, aktív bevonása.